2003 2005

Station Deutschland

Siegel V , Öl auf Maltuch, 154 x 55 cm , 2004 - 2006
Navegantes V, Oleo sobre Lienzo,  154 x 55 cm , 2004 - 2006